niedziela, 16 lipca 2017

Pielgrzymowanie dla Matki Bożej Fatimskiej z Tyńca Małego do Oleśnicy

Wyprawa do Tyńca Małego zaczęła się dosyć ciekawie Marzenka postanowiła przyjechać ze mną samochodem, ale zabłądziłyśmy i wyjechałyśmy w Kobierzycach, zanim z powrotem odnalazłyśmy drogę byłyśmy tylko 5 minut przed Mszą Św. Nie zdążyłam ani do spowiedzi ani domówić szczegółów z księdzem tak jak planowałam...