sobota, 27 lutego 2016

Pielgrzymowanie czas zacząć

Od dzisiaj rozpoczęłam pielgrzymowanie do kościołów i miejsc świętych. Zaczynam od mojej okolicy, ale moim celem jest odwiedzenie wszystkich kościołów katolickich w Polsce. Pielgrzymuję rowerem, maszeruję i/albo poruszam się innym środkiem transportu. Jeśli to możliwe staram się być na całej Mszy Świętej w kościele do którego pielgrzymuję. Zostało bowiem napisane: „Jesteśmy bowiem pielgrzymami przed Tobą i przychodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi” (1 Krn 29,15).

Kościół św. Maurycego we Wrocławiu
Archidiecezja wrocławska, Dekanat Wrocław - Śródmieście
Trasa: Dom – Wrocław, ul. Traugutta 34
Długość: 10 km /x2
Sposób pokonania: rower

W dniu dzisiejszym przyjechałam rowerem do kościoła św. Maurycego we Wrocławiu na spotkanie Wspólnot Nieustającego Różańca z Wrocławia. Założeniem Wspólnoty Nieustającego Różańca jest, żeby na danej parafii zebrać 48 osób, które w wybranym dniu miesiąca będą modlić się o wyznaczonych godzinach swoją częścią Różańca przez 0,5 godziny w intencjach Nieustającego Różańca w ten sposób powstaje modlitwa różańcowa, która trwa nieustannie.

„Święty Maurycy, męczennik
Wspomnienie: 22 września

Według relacji biskupa Eucheriusza z Lyonu, Maurycy był dowódcą rzymskiej Legii tebańskiej,w której żołnierzami byli chrześcijanie. Legion ten w liczbie 6000 osób, dowodzony przez Maurycego, św. Eksuperiusza i św. Kandyda, stacjonował w Agaunum (dziś St-Maurice w Szwajcarii).

Około 290 roku przed jedną z bitew zażądano, aby żołnierze złożyli pogańskim bogom ofiarę. Na to nie pozwalało im sumienie. Maurycy wraz z legionistami stanowczo odmówił, mówiąc: "Jesteśmy gotowi walczyć za ojczyznę, gdzie tylko zajdzie tego potrzeba. Jesteśmy również gotowi modlić się do Pana Boga o zwycięstwo. Jednak składać ofiar bożkom nie możemy, gdyż byłoby to bałwochwalstwem". Wtedy cesarz Maksymilian nakazał otoczyć i zdziesiątkować oddział. Legion nie poddał się. Wybito wszystkich, do ostatniego żołnierza, wśród nich Maurycego, Eksuperiusza i senatora Kandyda. Na miejscu nekropolii męczenników Teodor, biskup Octodurum, wybudował kaplicę (IV w).

Wydarzenie to opisał św. Grzegorz z Tours (+ 594) w swojej Historii Franków. Następnie wzniesiono klasztor, przy którym z czasem powstało potężne opactwo, skupiające 900 mnichów. Niebawem wokół opactwa powstało miasto St-Maurice. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie kaplicy oraz jamy grobowej, jednak mimo tego nie wyjaśniono jeszcze w pełni okoliczności męczeństwa.
W roku 961 relikwie św. Maurycego przewieziono do Ratyzbony (Regensburga), a stąd do Magdeburga. Cześć św. Maurycego szerzył szczególnie gorliwie św. Lambert (f ok. 705) oraz św. Uldaryk (f 973), biskup Magdeburga. Stąd też Maurycy odbierał szczególną cześć w cesarstwie niemieckim. Podczas koronacji cesarze otrzymywali do rąk włócznię św. Maurycego. W grocie włóczni, wg legendy, tkwił gwóźdź z krzyża Chrystusowego. Kopię tej włóczni podarował cesarz Otto III królowi Bolesławowi Chrobremu. Gest ten był uznaniem niezależności księcia polskiego i przyzwoleniem na koronację. Kopia ta znajduje się w skarbcu wawelskim.
Św. Maurycy jest patronem zakonu św. Maurycego, cesarskiego domu Ottonów, królestwa Burgundii, Longobardów; miast: Einsiedetn, Magdeburga i Valais; farbiarzy, kapeluszników, piechoty, rycerstwa i żołnierzy.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz