czwartek, 25 października 2018

Bazylika kolegiacka w Lesznie

Bazylika w Lesznie pochodzi z XIV w. i nosi tytuł Bazyliki mniejszej dodatkowo nosi tytuł Kolegiaty i jest nazywa Bazyliką kolegiacką. Warto ją odwiedzić, ponieważ jest bardzo zadbana i ozdobna a ponadto znajduje się w niej całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Kościół Św. Mikołaja
Bazylika mniejsza - Kolegiata
Archidiecezja poznańska, Dekanat Leszczyński
64-100 Leszno, Kościelna 18

 

Na stronie parafii w zakładce historia można przeczytać całą historię bazyliki, ja przytoczę tylko fragment:
Pierwsze wzmianki o kościele św. Mikołaja i Matki Boskiej pochodzą z XIV w. W 1450 roku była to już murowana świątynia, zapewne jednonawowa, ozdobiona nagrobkami Leszczyńskich, którzy od wsi pierwotnie zwanej Leszczyno przybrali swe nazwisko. Nazwa Leszno występuje dopiero od 1547 roku, kiedy założono tu miasto. W tym czasie właściciel miasta stali się protestantami (1553) i oddali kościół wraz z całym uposażeniem Braciom Czeskim w roku 1555. Miasto bogaciło się i rozbudowywało więc i kościół został w XVI w. wydatnie powiększony przez dobudowanie w stylu renesansowym obu wież oraz naw bocznych. W roku 1640 dziedzic Leszna Bogusław Leszczyński, podskarbi wielki koronny wrócił do katolicyzmu, zaczęto więc starania o zwrot kościoła parafialnego, uwieńczone w 1652 roku dekretem trybunału królewskiego. Podczas wojny polko-szwedzkiej (1655-1660) Leszno zostało doszczętnie spalone, a wraz z nim wszystkie kościoły. Kościół św. Mikołaja odbudować miał magistrat, składający się z protestantów, więc odbudowa postępowała bardzo wolno. Do 1685 roku pokryto dachem jedynie niewielka część kościoła, co umożliwiło ponowne odprawianie nabożeństw. Wkrótce, staraniem dziedziców Leszna ks. biskupa Bogusława i Rafała Leszczyńskich przystąpiono do planowanej odbudowy i przebudowy świątyni. Pracami kierowali włoscy architekci Jan Catenazzi i Pompeo Ferrari, twórca wspaniałego wystroju wnętrza w stylu pięknego włoskiego baroku.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz