niedziela, 27 listopada 2016

Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach

Archikatedra Chrystusa Króla jest jedyną archikatedrą w Polsce. Według Wikipedii „Archikatedra, kościół archikaterdalny – główny kościół archidiecezji i metropolii, siedziba arcybiskupa metropolity.” W kościele katolickim jest 14 archidiecezji tak więc jest 14 kościołów archikatedralnych i tylko jedna archikatedra jest pod wezwaniem Chrystusa Króla to jest obowiązkowy punkt każdego pielgrzyma.

Archikatedra Chrystusa Króla
Archidiecezja katowicka, Dekanat Katowice-Śródmieście
Adres: 40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49a


Archikatedra swoją wielkością robi wrażenie, jest to największa katedra w Polsce, jest w stanie pomieścić 6-8 tys. wiernych. Na stronie parafialne w zakładce Katedra → Rys historyczny możemy przeczytać: „Dwa lata po erygowaniu diecezji katowickiej, 5 czerwca 1927 roku, w uroczystość Trójcy Świętej, ówczesny biskup śląski Arkadiusz Lisiecki, symbolicznym wykopaniem ziemi pod fundamenty, rozpoczął uroczyście budowę katedry (..) Prace ziemne i przy zakładaniu fundamentów trwały do 1931 roku. 4 września 1932 roku wmurowano kamień węgielny.” 30 października 1955 roku biskup częstochowski Zdzisław Goliński dokonał konsekracji katedry. Historia kończy się pięknym stwierdzeniem: „Prace związane z upiększeniem katedry trwają nieustannie.” Zaproszenie do odwiedzenia archikatedry również trwa nieustannie, ale lepiej jest wyznaczyć sobie konkretny termin tak żeby być na Mszy Świętej.
Fasadę katedry tworzy ogromna kolumnanda, nad którą umieszczono złocony napis: 
SOLI DEO HONOR ET GLORIA” - „JEDYNIE BOGU CZEŚĆ I CHWAŁA”.
.


 W środku w największej kopule kościoła jest napis „PANOWANIE TWOJE TRWA NA WIEKI ALLELUJA WESELMY SIĘ”. 


W głównym ołtarzu na wysokości kilku metrów został umieszczony Jezus Chrystus Król Wszechświata przychodzący w chwale i wznoszący ręce ku górze. Piękny widok uzmysławiający wielkość Boga i jego powtórne przyjście. Na myśl przychodzą słowa, które Archanioł Gabriel wypowiedział do Maryi: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.” (Łk 1, 31-33)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz